สมาคมฯ ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโค้ชเบื้องต้น

สมาคมฯ ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโค้ชหลักสูตรข่าว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงไฟฟ้าบางกรวย จังหวัด นนทบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น FA Thailand Introductory Course ขึ้น

ภายในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย เป็น ประธานพิธีปิด พร้อมด้วย นาย สุรพล ธาตุระหัน วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวีระ สุขทองดี
2. พ.ต.ท.สุเทพ ปานสีเส้ง
3. นายวสุพล เรืองฤทธิ์
4. ร.อ กฤช ศิริภูชัย
5. นางสาวธนัญญ์พัฒน์ อำพรไพ
6. นายพิพัฒนพงษ์ ศิระอำพร
7. นายติณณ์ ถิรพงษ์โยธิน
8. นางสาวสุภาพร นิยมเดช
9. นายตะวัน ทับทิมทอง
10. นายบงการ คงหวัง
11. นายศรีเวียง งามศรี
12. นายธนาธิป พุฒศรี
13. นายธนโชติ เพิ่มเติม
14. นายบัณฑิต ปากลาว
15. นายปราโมทย์ สุขแสวง
16. นายประสาน ยรรยงสวัสดิ์
17. นายธิติพงศ์ กษิดิ์วรานนท์
18. นายอธิวัฒน์ ตั้งทวีวิพัฒน์
19. พ.จ.ต.กฤตชัย แสนมาตย์
20. พ.จ.อ.วิเสศ เกลี้ยงแก้ว
21. นายสุรชัย โกทองยม
22. นางสาวธันน์นุตตา แม้นมณี
23. นายสาธิต สอนพา
24. นายเพ็ชรประเสริฐ แจ้งแช่ม
25. นายพัชรพล บุญจง
26. นายไผท ฉายาบัตร
27. นายรชต สมัครเสวี
28. นายอานนท์ จันทร์อินทร์
29. นายธนพงศ์ อัคนิจ
30. นายภิชัย อภิไชย

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

 

ภาพข่าวจากเพจ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

@ By Chaiwat

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Copyright © 2016 - 2021 Power By : tdedballsod.com All Rights Reserved.