ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ

ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

 

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการเปิดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ในระดับต่าง ๆ ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) และมีบุคลากรจำนวนมากผ่านการฝึกอบรม

ในการนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของศูนย์ฝึกฟุตบอล หรือ อคาเดมี่ และสร้างงานให้แก่ผู้ฝึกสอนที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถประกอบกิจการศูนย์ฝึกฟุตบอลได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นไปตามแนวทางฝึกสอนในทิศทางเดียวกัน ทางศูนย์ฝึกฟุตบอลแต่ละแห่งสามารถยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐาน ระดับ A ระดับ B และ ระดับ C ตามข้อกำหนดของสมาคมฯ ดังนี้

1. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลในการดำเนินธุรกิจ
2. หัวหน้าศูนย์ฝึกมีใบอนุญาตผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ โปร ไลเซนส์ หรือ เอ ไลเซนส์ (AFC / UEFA)
3. หัวหน้าศูนย์ฝึกมีใบอนุญาตผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ บี ไลเซนส์ (AFC / UEFA)
4. หัวหน้าศูนย์ฝึกมีใบอนุญาตผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ ซี ไลเซนส์ (AFC / UEFA)
5. ศูนย์ฝึกมีโครงสร้างการจัดการและรายละเอียดผู้ฝึกสอนในกลุ่มอายุต่าง ๆ อย่างชัดเจน
6. ผู้ฝึกสอนในศูนย์ฝึกมีใบอนุญาตผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน
7. ศูนย์ฝึกมีแผนการพัฒนานักกีฬาตามระดับอายุต่าง ๆ
8. ศูนย์ฝึกมีสนามสำหรับฝึกฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน และมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งชัดเจน
9. ศูนย์ฝึกมีสัญญาเช่าสถานที่ (ในกรณีเช่าสถานที่ทำศูนย์ฝึก)
10. ศูนย์ฝึกมีทะเบียนรายชื่อและจำนวนผู้เรียนทักษะฟุตบอลในระดับอายุต่าง ๆ

 

โดยผู้ยื่นหลักฐานสามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอใบรับรองได้ที่ อีเมล technical@fathailand.org  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-408-1523 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561

 

อคาเดมี่
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

 

ภาพข่าวจากเพจ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

 

@ By Chaiwat

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Copyright © 2016 - 2021 Power By : tdedballsod.com All Rights Reserved.